ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ತಯಾರಕ

ಶಾಖ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಟ್ಯೂಬ್